Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijk­heids­stoornissen: een nieuw aandachtsgebied

Auteurs

  • Julie E. M. Schulkens Expertisecentrum Persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen, Mondriaan GGZ, Heerlen
  • Jamila Ibirane Expertisecentrum Persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen, Mondriaan GGZ, Heerlen
  • Sebastiaan P. J. van Alphen Vakgroep psychologie en educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel
  • Sjacko Sobczak Expertisecentrum Persoonlijkheidsstoornissen bij Ouderen, Mondriaan GGZ, Heerlen

DOI:

https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2019.03.01

Trefwoorden:

farmacotherapie, ouderen, persoonlijkheidsstoornissen, polyfarmacie

Samenvatting

Achtergrond: Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen (PS) vormt een nieuw en belangrijk aandachtsgebied. Vooralsnog wordt de symptoomgerichte farmacotherapeutische behandeling van ouderen met PS vormgegeven aan de hand van de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen, die gebaseerd is op onderzoeken bij patiënten met PS tot circa 50 jaar oud. Het ontbreekt aan een richtlijn specifiek voor ouderen.
Doel: Het leveren van een beschrijving van patiëntkenmerken: aantal comorbide psychiatrische stoornissen, medicatiegebruik, inclusief polyfarmacie, bij ouderen (≥ 65 jaar) met persoonlijkheidsstoornissen.
Methode: Een retrospectieve cross-sectionele dossierstudie (n = 50) binnen een topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen (ambulante setting).
Resultaten: Uit de dossierstudie blijkt 1) de ongespecificeerde/andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis en de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) het meest voor te komen, 2) er een trend (geen statistisch significant verschil) te zijn dat patiënten met BPS meer somatische medicatie en psychofarmaca gebruiken en 3) er een trend (geen statistisch significant verschil) te zijn dat polyfarmacie het meest voorkomt bij oudere patiënten met BPS.
Conclusie: Het medicatiegebruik in bepaalde subgroepen van ouderen met PS lijkt hoog te zijn. Vervolgonderzoek is essentieel om farmacotherapie bij ouderen met PS te verbeteren.

Downloads

Gepubliceerd

2023-07-13

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel

Citeerhulp

Schulkens, J. E. M., Ibirane, J., van Alphen, S. P. J., & Sobczak, S. (2023). Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijk­heids­stoornissen: een nieuw aandachtsgebied. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 50(3). https://doi.org/10.36613/tgg.1875-6832/2019.03.01