Ambulante geriatrische zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen: een haalbaarheidsonderzoek

Auteurs

  • Jonneke Kroes Zorgspectrum
  • Laura van Buul UNO-VUmc
  • Ruth Veenhuizen UNO-VUmc
  • Aafke de Groot UNO-VUmc/Vivium ABC
  • Marja Depla UNO-VUmc
  • Winfried Vergeer UNO-VUmc
  • Cees Hertogh UNO-VUmc

DOI:

https://doi.org/10.1007/s12439-017-0242-4

Trefwoorden:

ambulante geriatrische zorg, casemanagement, multidisciplinaire zorg, ouderen

Samenvatting

Doel
De haalbaarheid onderzoeken van een studie naar de inhoud en het effect van ambulante geriatrische zorg (AGZ) voor
kwetsbare ouderen.
Methode
Nieuwe AGZ cliënten bij één zorgorganisatie werden door casemanagers uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Op
twee momenten werden bij deelnemende cliënten en hun mantelzorgers vragenlijsten afgenomen over (sociaal) functioneren,
ervaren problemen, kwaliteit van leven, mantelzorgbelasting, en ervaren regievoering. Uit het medisch cliëntdossier werden
daarnaast gegevens verzameld over de ontvangen zorg. Ook werd een vragenlijst afgenomen bij de verwijzend huisarts.
Haalbaarheid werd beschrijvend geëvalueerd op drie domeinen: inclusie, follow up en dataverzameling.
Resultaten
Het beoogde aantal van 25 deelnemers werd niet behaald, voor een belangrijk deel doordat cliënten niet aan inclusiecriteria
voldeden, en doordat casemanagers zich bezwaard voelden om cliënten uit te nodigen voor het onderzoek. Van de 14
deelnemers werden er 12 gevolgd tot de vervolgmeting. Verschillende domeinen van de vragenlijst bleken voor cliënten lastig
te beantwoorden, en informatie over ontvangen zorg bleek moeilijk uit de dossiers te halen. Van de 11 huisartsen stuurden 6
de vragenlijst terug.
Conclusie
Vanwege de kwetsbare doelgroep en de logistieke uitdagingen bleek het includeren van deelnemers moeilijker dan
aanvankelijk werd gedacht. Dit samen met de moeilijkheid om de benodigde data te verzamelen, maakt een grootschalig
onderzoek naar de inhoud en uitkomsten van AGZ in deze vorm niet haalbaar. Kwalitatieve onderzoeksmethodieken, bij
voorkeur gecombineerd met kwantitatieve methoden, bieden meer perspectief om inzicht te krijgen in de meerwaarde van
AGZ voor kwetsbare thuiswonende ouderen.

Downloads

Gepubliceerd

2017-11-29

Citeerhulp

Kroes, J., van Buul, L., Veenhuizen, R., de Groot, A., Depla, M., Vergeer, W., & Hertogh, C. (2017). Ambulante geriatrische zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen: een haalbaarheidsonderzoek. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, (2). https://doi.org/10.1007/s12439-017-0242-4

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel