Het gesprek met de patiënt is essentieel voor goede farmacotherapeutische zorg

Auteurs

  • Lidwien C. Lemmens Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  • Gepke O. Delwel Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • Renske J. Hoefman Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Judith D. de Jong Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
  • Marjolein Weda

DOI:

https://doi.org/10.1007/s12439-018-0247-7

Trefwoorden:

gezamenlijke besluitvorming, informatie, medicatieveiligheid, patiëntperspectief, polyfarmacie

Samenvatting

Kwetsbare ouderen met polyfarmacie lopen een groter risico op vermijdbare medicatie-gerelateerde
gezondheidsschade. Ommedicatieveiligheid te verbeteren is door het zorgveld, in samenspraak
met de IGZ, een aantal richtlijnen en veldnormen opgesteld met voorwaarden voor veilig
voorschrijven. Volgens deze normen is het actief betrekken van patiënten door zorgverleners essentieel
voor goede farmacotherapeutische zorgverlening. Uit twee onderzoeken onder patiënten
blijkt echter dat er nog ruimte voor verbetering is. Patiënten kunnen naar eigen zeggen (nog)
beter geïnformeerd worden over wijzigingen in hun medicatie. Ook kan duidelijker gecommuniceerdworden
door de zorgverlenerswie centraal aanspreekpunt is en wie eindverantwoordelijk is
voor de medicatie. Patiënten zijn hiervan onvoldoende op de hoogte. Verder bestaat er onduidelijkheid
over het hoe en waarom van medicatieboordelingen. Meer uitleg aan patiënten hierover
is wenselijk. Daarnaast ervaren patiënten dat het bijhouden van het medicatieoverzicht en de
medicatieoverdracht tussen zorgverleners beter kan. Tot slot zou een deel van de patiënten graag
de gelegenheid krijgen mee te beslissen over wijzigingen in hun medicatie. Om veilig te kunnen
voorschrijven is het cruciaal dat zorgverleners patiënten actief betrekken bij de farmacotherapeutische
zorg en echt het gesprek met hen aangaan over de medicatie.

Downloads

Gepubliceerd

2018-02-06

Citeerhulp

Lemmens, L. C., Delwel, G. O., Hoefman, R. J., de Jong, J. D., & Weda, M. (2018). Het gesprek met de patiënt is essentieel voor goede farmacotherapeutische zorg. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, (2). https://doi.org/10.1007/s12439-018-0247-7

Nummer

Sectie

Praktijkvragen

Gelijkaardige artikels

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.