Omgaan met somberheid op oudere leeftijd: een kwalitatieve studie

Auteurs

  • Margaret von Faber Leiden University Medical Center/Marente
  • Gerda M. van der Weele Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Geertje van der Geest Leiden University Medical Center
  • Jeanet W. Blom Leiden University Medical Center
  • Nicolette van der Zouwe GGD Hollands Midden
  • Ria Reis Leiden University Medical Center/Universiteit van Amsterdam/University of Cape Town
  • Roos C. van der Mast Leiden University Medical Center/University of Antwerp
  • Jacobijn Gussekloo Leiden University Medical Center

DOI:

https://doi.org/10.1007/s12439-016-0196-y

Trefwoorden:

depressie, interventies, ouderen, somberheid

Samenvatting

Achtergrond Om nieuwe inzichten te verkrijgen voor de zorg aan ouderen met somberheid, hebbenwe
onderzochtwelke opvattingen ‘screenpositieve’ ouderen hebben over oorzaken en oplossingen
voor somberheid.
Methode Afname van twee diepte-interviews bij 38 deelnemers (≥77 jaar) die op een screeningsvragenlijst
in de huisartspraktijk aangaven gevoelens van somberheid te ervaren. Om de invloed
van complexe problematiek te onderzoeken, werden zowel ouderenmet (n = 19) als zonder complexe
problemen (n = 19) geïncludeerd. Complexe problematiek werd gedefinieerd als een combinatie
van functionele, somatische, psychologische en/of sociale problemen.
Resultaten Alle deelnemers gebruikten diverse cognitieve, sociale en praktische copingstrategieën.
Vier patronen kwamen naar voren: mastery, acceptatie, ambivalentie en behoefte aan
steun. Vooral deelnemers met complexe problemen waren ambivalent over mogelijke interventies.
Conclusies De meeste ouderen beschouwen hun coping als voldoende. De huisarts kan zelfmanagement
ondersteunen door de (effectiviteit van de) individuele coping te bespreken, informatie
te verstrekken over alternatieve interventiemogelijkheden en met ouderen hun percepties
op risico’s te bespreken.

Downloads

Gepubliceerd

2016-11-09

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel

Citeerhulp

Omgaan met somberheid op oudere leeftijd: een kwalitatieve studie. (2016). Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 6. https://doi.org/10.1007/s12439-016-0196-y