Versterven bij een psychiatrische patiënt: hindernissen voor patiënt, familie en behandelteam

Auteurs

  • R.T.C.M. Koopmans Radboud universitair medisch centrum / Stichting de Waalboog
  • W.J.M. Dekkers UMC St Radboud

Trefwoorden:

dehydratie, polyfarmacie, psychiatrie, verpleeghuis, versterven

Samenvatting

In deze klinische les beschrijven we een patiënt met een uitgebreide psychiatrische voorgeschiedenis van een chronische
depressie die na een jarenlange ambivalente houding besluit te stoppen met eten en drinken, omdat hij – zoals de KNMG het
noemt – ‘lijdt aan het leven’. Patiënt had geen verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding. Zijn eerste poging, die zes weken
duurde, resulteerde niet in het door hem gewenste overlijden. Een tweede poging, vier maanden later, was wel succesvol. In
de les komen de hindernissen aan de orde die de patiënt, de familie en het behandelteam tegenkwamen. Met name de
psychiatrische voorgeschiedenis, de als gevolg daarvan bestaande polyfarmacie met diverse psychofarmaca, de overmatige
dorst, de rol van de echtgenote en de dilemma’s van het behandelend team, maakten deze casus extra gecompliceerd.
Daarmee worden dergelijke casus een grote uitdaging voor behandelaars die immers de plicht hebben in zo’n geval goede
palliatieve zorg te verlenen.

Downloads

Gepubliceerd

2012-05-22

Citeerhulp

Koopmans, R., & Dekkers, W. (2012). Versterven bij een psychiatrische patiënt: hindernissen voor patiënt, familie en behandelteam. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, (2). Geraadpleegd van https://tvgg.nl/article/view/16927

Nummer

Sectie

Klinische les