Grote COVID-19 uitbraak met hoge sterfte in een Rotterdams verpleeghuis: uitbraakonderzoek en reflectie op geleerde lessen

Auteurs

 • Martijn MT Vink GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Joke Lodewijk GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Jane Whelan GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Lotte Vonken Verpleeghuis Sonneburgh, Rotterdam
 • Henk Möhlmann Verpleeghuis Sonneburgh, Rotterdam
 • Jessica Elzakkers GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Bas B. Oude Munnink Afdeling Viroscience, Erasmus MC Rotterdam
 • Janko van Beek Afdeling Viroscience, Erasmus MC Rotterdam
 • Atze Boerstra Ingenieursbureau bba binnenmilieu, Den Haag
 • Mark Verlinde Ingenieursbureau bba binnenmilieu, Den Haag
 • Hélène ACM Voeten GGD Rotterdam-Rijnmond en Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC Rotterdam
 • Aimée ML Tjon-A-Tsien GGD Rotterdam-Rijnmond

DOI:

https://doi.org/10.54195/tgg.17925

Trefwoorden:

COVID-19, verpleeghuizen, ziekte-uitbraak, infectiezieke-controle, ouderen

Samenvatting

Inleiding: Een grote SARS-CoV-2 uitbraak, resulterend in een hoge morbiditeit en sterfte onder bewoners, vond plaats in een Rotterdams verpleeghuis in de periode voordat vaccins beschikbaar waren. Wij beschrijven de uitbraak en reflecteren over geleerde lessen voor toekomstige uitbraakbestrijding nu SARS-CoV-2 evolueert.
Methoden: Diagnosedatum en demografische gegevens (leeftijd, geslacht, etage) van positieve bewoners werden verzameld, evenals bijgewoonde groepsbijeenkomsten. Neus-keelswabs van bewoners/personeel werden getest op SARS-CoV-2 door middel van een polymerase chain reactie (PCR), waarbij een deel werd getypeerd middels Whole Genome Sequencing (WGS). Ook werd het ventilatiesysteem onderzocht.
Resultaten: Tussen 28/11/2020 en 23/12/2020 testten 106/114 verpleeghuisbewoners (93%) SARS-CoV-2 positief (64% vrouwen, mediane leeftijd 89,5 jaar), evenals 76/164 (46%) personeelsleden. WGS toonde een groot cluster aan, maar er werd geen ‘super preader event’ geïdentificeerd, noch problemen met de ventilatie. De sterfte onder besmette bewoners was 42%.
Discussie: Deze uitbraak ontwikkelde zich heel snel, mogelijk doordat personeel in de hectiek niet altijd consequent de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikte. De hoge sterfte is deels te verklaren uit de hoge mediane leeftijd. Aangezien SARS-CoV-2-uitbraken in de toekomst opnieuw zullen optreden, dienen risico’s in verpleeghuizen beperkt te worden, o.a. door het handhaven van een hoge vaccinatiegraad, met oog voor kwaliteit van leven van bewoners en personeel.

Downloads

Gepubliceerd

2023-09-29

Citeerhulp

Vink, M. M., Lodewijk, J., Whelan, J., Vonken, L., Möhlmann, H., Elzakkers, J., Oude Munnink, B. B., van Beek, J., Boerstra, A., Verlinde, M., Voeten, H. A., & Tjon-A-Tsien, A. M. (2023). Grote COVID-19 uitbraak met hoge sterfte in een Rotterdams verpleeghuis: uitbraakonderzoek en reflectie op geleerde lessen. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 54(3). https://doi.org/10.54195/tgg.17925

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel