Ervaringen met COVID-19 maatregelen onder oudere Nederlandse thuiswonende migranten

Auteurs

  • Annemieke D. Weulink NHL/Stenden, Leeuwarden, Vierstroom Zorg Thuis, Gouda
  • Feija Schaap Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, NHL/Stenden, Leeuwarden
  • Geke Dijkstra Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, NHL/Stenden, Leeuwarden, FAITH research, Leeuwarden
  • Evelyn Finnema Hanzehogeschool Groningen, UMC Groningen, NHL/Stenden, Leeuwarden, FAITH research, Leeuwarden. Groningen Faculteit medische wetenschappen, afdeling Gezondheidswetenschappen/ verplegingswetenschap, UMC Groningen. Lectoraat verpleegkundige diagnostiek, Hanzehogeschool, Groningen. Talma Lectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, NHL/Stenden, Leeuwarden. FAITH research, Leeuwarden, Groningen

DOI:

https://doi.org/10.54195/tgg.17950

Trefwoorden:

Corona, Pandemie, Kwetsbaarheid, migranten, kwalitatief onderzoek

Samenvatting

De Nederlandse overheid zag zich in maart 2020 genoodzaakt drastische maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen tegen COVID-19. Het is bekend dat deze maatregelen nadelige neveneffecten hadden, zoals sociaal isolement en toegenomen kwetsbaarheid onder ouderen. Er is echter weinig bekend over de gevolgen van COVID-19 maatregelen onder oudere migranten. We onderzochten hoe oudere Nederlandse thuiswonende migranten deze maatregelen ervaarden. Hiervoor werden semigestructureerde interviews afgenomen met 13 thuiswonende Nederlandse migranten in de leeftijd van 67-85 jaar. Er kwamen drie thema's naar voren: geuite emoties, gezond blijven en aanpassing aan de maatregelen. Deelnemers uitten gevoelens van boosheid, verdriet, isolatie en eenzaamheid, wat erop wees dat de preventieve maatregelen van de Nederlandse overheid niet pasten bij hun culturele tradities en verplichtingen. Ze waren afhankelijk van familieleden en werden beperkt door taalbarrières. De deelnemers meldden minimale achteruitgang in hun fysieke en psychologische gezondheid. In overeenstemming met de bevindingen van onderzoek onder Nederlandse ouderen, beïnvloedden de maatregelen voornamelijk hun sociale leven. Ze ontwikkelden verschillende strategieën, zoals meer telefoon- en videogesprekken en alternatieven voor bewegen. Onze resultaten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van strategieën om migranten te beschermen tegen de negatieve gevolgen van beperkende maatregelen in een toekomstige pandemie.

Downloads

Gepubliceerd

2024-03-11

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel

Citeerhulp

Ervaringen met COVID-19 maatregelen onder oudere Nederlandse thuiswonende migranten. (2024). Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 1. https://doi.org/10.54195/tgg.17950