De Betekenis van huisdieren in de langdurige thuiszorg

Auteurs

  • P.W.A. Reniers Faculteit Psychologie, Open Universiteit, Heerlen, Nederland
  • R. Leontjevas Faculteit Psychologie, Open Universiteit, Heerlen, Nederland & Radboudumc, Nijmegen, Nederland
  • I.J.N. Declercq Faculteit Psychologie, Open Universiteit, Heerlen, Nederland & Radboudumc, Nijmegen, Nederland
  • M. Molog Faculteit Psychologie, Open Universiteit, Heerlen, Nederland
  • M-J. Enders-Slegers Faculteit Psychologie, Open Universiteit, Heerlen, Nederland
  • D.L. Gerritsen Radboudumc, Nijmegen, Nederland
  • K. Hediger Faculteit Psychologie, Open Universiteit, Heerlen, Nederland & Faculteit Psychologie, Universiteit Bazel, Bazel, Zwitserland

DOI:

https://doi.org/10.54195/tgg.18095

Trefwoorden:

thuiszorg, langdurige zorg, huisdieren, ouderen

Samenvatting

Achtergrond: Huisdieren zijn belangrijk in het leven van thuiswonende ouderen en van degenen die langdurige thuiszorg (LTZ) ontvangen. Het doel van dit project was om de betekenis van huisdieren voor thuiswonende ouderen te verkennen en te onderzoeken of deze ook van toepassing zijn op LTZ-cliënten. Daarnaast exploreerden we mogelijke huisdiergerelateerde uitdagingen en de invloed van huisdierbezit op zorgrelaties in de LTZ.

Methoden: Het project startte met een systematische kwalitatieve literatuur review gevolgd door een studie met de Consensual Qualitative Research (CQR) methode en een onlinevragenlijst om de resultaten van de review in de LTZ te toetsen. LTZ-cliënten, mantelzorgers en professionele zorgverleners namen deel aan de CQR-studie en vragenlijst. De vragenlijst bevatte daarnaast open vragen over mogelijke huisdiergerelateerde uitdagingen en hun invloed op zorgrelaties in de LTZ.

Resultaten: De review bevatte vijftien artikelen die achtentwintig rollen gerelateerd aan de betekenis van huisdieren beschreven, onderverdeeld in zeven categorieën. De uitkomsten van de CQR-studie en vragenlijst toonden dat huisdieren een vergelijkbare betekenis hebben voor thuiswonende ouderen en LTZ-cliënten. Deelnemers rapporteerden mogelijke uitdagingen en zowel positieve als negatieve effecten van huisdieren op zorgrelaties.

Conclusies: Huisdieren hebben een vergelijkbare betekenis voor thuiswonende ouderen en LTZ-cliënten. Bovendien ervaren LTZ-cliënten mogelijke specifieke huisdiergerelateerde uitdagingen en kunnen huisdieren zorgrelaties beïnvloeden. Daarom is het noodzakelijk om rekening te houden met huisdieren in de LTZ.

Gepubliceerd

2023-12-11

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel

Citeerhulp

De Betekenis van huisdieren in de langdurige thuiszorg. (2023). Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 54(4). https://doi.org/10.54195/tgg.18095