Anticholinerge lading bij oudere volwassenen in een woonzorgcentrum: een pilootonderzoek

Auteurs

  • Tom Vermeulen Woonzorggroep Zusters van Berlaar vzw/Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Anne-Marie Borghs Vormingscentrum HIVSET vzw
  • Annelies Pieters Vormingscentrum HIVSET vzw
  • Steven Dirickx Woonzorggroep Zusters van Berlaar vzw en huisarts
  • Jo Sels Woonzorggroep Zusters van Berlaar vzw
  • Kris Van den Broeck Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

DOI:

https://doi.org/10.54195/tgg18488

Trefwoorden:

Ouderenzorg, Polymedicatie, anticholinerg, urineweginfecties

Samenvatting

Oudere volwassenen lopen meer risico op bijwerkingen van medicatie. Voornamelijk anticholinerge bijwerkingen kunnen leiden tot centrale en perifere bijwerkingen op somatisch en cognitief vlak.

In dit pilootonderzoek hebben we de anticholinerge lading van de medicatieschema’s van 75 bewoners van een woonzorgcentrum bepaald aan de hand van twee gevalideerde meetschalen, nl. de Anticholinergic Cognitive Burden Scale (ACB) en de Drug Burden Index (DBI)  Tevens bekeken we in welke mate de verschillende klasse(n) van medicijnen deze anticholinerge lading beïnvloeden. Tenslotte hebben we de samenhang van een hoge anticholinerge lading met incidenten (urineweginfecties, vallen, delier) geanalyseerd.

 

We zien een hoge mate van polymedicatie en gebruik van psychofarmaca met een anticholinerge werking; de gemiddelde score bedraagt 1,67 op de ACB en 0,87 op de DBI. De anticholinerge lading wordt in de ACB voornamelijk bepaald door antipsychotica (t = 6,110, p < 0,001), bij de DBI zien we een invloed van alle medicatie met anticholinerge eigenschappen (F = 6,764, p < 0.001). Een risicoscore op de DBI heeft een statistisch significante samenhang met het doormaken van een urineweginfectie (F = 5,877, p = 0,018). Deze invloed blijft significant na het corrigeren voor covariaten.

 

De anticholinerge lading van medicatieschema’s bij residenten is hoog. Tevens hangt een verhoogde anticholinerge lading samen met het doormaken van urineweginfectie. Het verlagen van de anticholinerge lading binnen woonzorgcentra vormt dan ook een belangrijke uitdaging naar de toekomst toe.

Downloads

Gepubliceerd

2024-06-05

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel

Citeerhulp

Vermeulen, T., Borghs, A.-M., Pieters, A., Dirickx, S., Sels, J., & Van den Broeck, K. (2024). Anticholinerge lading bij oudere volwassenen in een woonzorgcentrum: een pilootonderzoek. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 2. https://doi.org/10.54195/tgg18488