Welke kenmerken van kwetsbare ouderen hangen samen met de ontslagbestemming na een ziekenhuisopname?

Een retrospectieve studie

Auteurs

DOI:

https://doi.org/10.54195/tgg18688

Trefwoorden:

Fysieke, sociale en cognitieve kenmerken, ontslagbestemming, kwetsbare ouderen

Samenvatting

Introductie: Dit onderzoek had als doel de relatie tussen fysieke, sociale en cognitieve kenmerken van kwetsbare ouderen bij ziekenhuisopname te vergelijken van ouderen die wel en niet naar huis werden ontslagen.

Methode: Dit retrospectief dossieronderzoek maakte gebruik van gegevens van kwetsbare ouderen tijdens acute ziekenhuisopname in een academisch ziekenhuis (N=49). Naast sociaal-demografische en medische kenmerken zijn bij ziekenhuisopname of kort daarna, metingen uitgevoerd naar het fysiek en cognitief functioneren, waaronder Katz-ADL, handknijpkracht, Timed-Up-and-Go-test, 4-meter-looptest (4MLT) en Six-item-Cognitive-Impairment-Test (6-CIT). Kenmerken van patiënten werden vergeleken tussen de ontslagbestemmingsgroepen ‘naar huis’ en ‘niet naar huis’, door middel van univariate analyses en multivariate logistische regressieanalyse.

Resultaten: Van alle patiënten (gemiddelde leeftijd 81 jaar, 49% vrouw), werden er 29 (59%) naar huis ontslagen. De patiënten die niet met ontslag naar huis konden, waren statistisch significant ouder, lagen minder vaak opgenomen vanwege een infectie en scoorden slechter op alle metingen voor het fysiek en het cognitief functioneren. In de multivariate analyse gecorrigeerd voor leeftijd, was alleen slechtere Katz-ADL-score geassocieerd met de ontslagbestemming niet naar huis.

Conclusie: Bij ouderen werd slechter cognitief en fysiek functioneren bij ziekenhuisopname geassocieerd met de ontslagbestemming niet naar huis, terwijl voor deze ontslagbestemming in de multivariate analyse alleen de Katz-ADL overbleef.

Downloads

Gepubliceerd

2024-06-05

Nummer

Sectie

Wetenschappelijk artikel

Citeerhulp

Welke kenmerken van kwetsbare ouderen hangen samen met de ontslagbestemming na een ziekenhuisopname? Een retrospectieve studie. (2024). Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 2. https://doi.org/10.54195/tgg18688