Age-friendly communities: samenwerken aan passende leefomgeving, voor en met senioren

Auteurs

  • Marielle Schuurman Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC), afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden
  • Sandra Jellema Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Centre of Expertise Sneller Herstel, Kapittelweg 33, 6525EN Nijmegen
  • Ingeborg van der Oord Warkhouse, Innovatiecentrum de Steck, Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem
  • Wilma van der Vlegel Wilma van der Vlegel onderzoek en advies, Burg. Van Heugtenlaan 09, 2911 HA Nieuwerkerk aan den IJssel
  • Tineke Abma Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC), afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden
  • Barbara Groot Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC), afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Albinusdreef 2 2333 ZA Leiden https://orcid.org/0000-0001-7495-3048

Trefwoorden:

age-friendly communities, ouderenparticipatie, leefomgeving, netwerken, participatief onderzoek

Samenvatting

Age-friendly gemeenschappen waarin burgers van alle leeftijden prettig samenleven en voor elkaar zorgen, met professionals en vrijwilligers als ondersteuning, is het toekomstbeeld. Afgelopen drie jaar zette Nederland op grote schaal in op het ontwikkelen van lokale netwerken rondom het vraagstuk van de ouder wordende samenleving. Echter, wat werkt om deze gemeenschappen te laten groeien en bloeien? In een participatief actieonderzoek leerden we samen met betrokkenen van 110 lokale netwerken in Nederland die experimenteerden over de werkzame mechanismen van deze lokale netwerken. Belangrijke mechanismen zijn: 1) denken vanuit een eco-systeem benadering; 2) wicked skills van betrokkenen; 3) proces-gestuurd met brede mix aan perspectieven en krachten; 4) faciliteren om samen te leren, en 5) senioren als gelijkwaardige (gespreks)partner. Deze studie laat zien dat met name het samenwerken tussen professionals en senioren uitdagend is in netwerken. Bewustzijn van de moreel-existentiële aspecten van samenwerken is hierin van belang, net als de vaardigheden om hier ruimte voor te maken in de dagelijkse praktijk en de bereidheid om hier samen over te leren.

Gepubliceerd

2023-12-11

Nummer

Sectie

Praktijkvragen

Citeerhulp

Age-friendly communities: samenwerken aan passende leefomgeving, voor en met senioren. (2023). Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 54(4). https://tvgg.nl/article/view/18025