Verpleeghuisbewoners met dementie en zeer ernstig tot extreem probleemgedrag

Auteurs

  • Annelies Veldwijk-Rouwenhorst

Trefwoorden:

proefschrift, dementie, zeer ernstig probleemgedrag

Samenvatting


Meer dan 80% van de verpleeghuisbewoners met dementie vertoont op enig moment in het dementieproces probleemgedrag; gedrag dat door de bewoner zelf of zijn/haar omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Er bestaan verschillende soorten probleemgedrag waaronder agitatie, agressie en roepgedrag. Bij een kleine groep verpleeghuisbewoners met dementie neemt het probleemgedrag zeer ernstige vormen aan, soms met lichamelijk letsel van de bewoner zelf of betrokkenen tot gevolg. Er is nog weinig bekend over de groep verpleeghuisbewoners. Wel is vanuit de praktijk bekend dat deze bewoners vaak  verschillende soorten medicijnen krijgen voor hun ernstige gedrag, welke nauwelijks effect hebben. Ook andere oplossingen voor het gedrag ontbreken, waardoor betrokkenen een grote machteloosheid ervaren en niet weten wat ze moeten doen. In uitzonderlijke situaties is het probleemgedrag onbehandelbaar en is er zelfs geen andere oplossing mogelijk dan het toepassen van continue palliatieve sedatie (CPS). Om meer te weten te komen over verpleeghuisbewoners met dementie en zeer ernstig probleemgedrag, onderzocht de WAAL Behavior in Dementia (WAALBED)-III studie deze groep bewoners. De resultaten worden beschreven in het proefschrift “Fighting until the end. Nursing home residents with dementia and very severe or extreme challenging behavior: starting points for optimizing care”.

Downloads

Gepubliceerd

2024-03-11

Nummer

Sectie

Voor u gesignaleerd

Citeerhulp

Veldwijk-Rouwenhorst, A. (2024). Verpleeghuisbewoners met dementie en zeer ernstig tot extreem probleemgedrag. Tijdschrift Voor Gerontologie En Geriatrie, 1. https://tvgg.nl/article/view/18760