TvGG banner 3
Over TGG

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) bestrijkt al 50 jaar het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie. TGG is als peer reviewed…

Lees meer
Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Inschrijven
Meest recente artikelen
Bekijk alle items

Naar betekenisvolle beweging

Mobiliteit of fysieke beweging draagt bij aan gezondheid en kwaliteit van leven op latere leeftijd. Het onderzoek naar fysieke beweging…

 • 20/08/2020
 • Louise Meijering
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 3
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.02

ICT als instrument voor het sociaal en emotioneel welbevinden

Introductie Ouderen met cognitieve beperkingen worden vaak geconfronteerd met uitdagingen op mentaal, sociaal of fysiek vlak. In de afgelopen decennia…

 • 29/07/2020
 • Marije Blok, Erik J. van Ingen, Alice H. de Boer, Marieke W. Slootman
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 3
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.04

Perspectieven van stakeholders over het gebruik van technologie in de zorg voor thuiswonende ouderen met dementie

Inleiding Veel ouderen geven er de voorkeur aan om zelfstandig te wonen en zo lang mogelijk in hun eigen huis…

 • 25/07/2020
 • Leonieke C. van Boekel, Eveline J.M. Wouters, Bea M. Grimberg, Jogé Boumans, Nardo J.M. van der Meer, Katrien G. Luijkx
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 3
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.03

Persoonsgerichte zorg voor personen met dementie in Vlaamse woonzorgcentra

Achtergrond De zorg voor personen met dementie evolueert sterk, met de laatste decennia steeds meer aandacht voor belevingsgerichte en persoonsgerichte…

 • 24/07/2020
 • Michèle Van Rompaey, Helena Verheyen, Nina Geuens
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 3
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.05

Crétien van Campen. Gelukkig ouder worden in een veranderende samenleving. Een pleidooi voor zingeving en creativiteit.

In dit essay stelt SCP-onderzoeker Crétien van Campen de vraag ‘wat is gelukkig ouder worden? centraal. Een filosofische vraag met…

 • 23/07/2020
 • Frits de Lange
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 3
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.06

Signalementen 2020/3

Dementie op jonge leeftijd: promotie, boek en symposium Dementie wordt beschouwd als een ouderdomsziekte, met de ziekte van Alzheimer als…

 • 18/07/2020
 • Redactiebureau
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 3
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.03.07

Persoonlijkheidsproblemen bij ouderen in tijden van vermaatschappelijking

De laatste jaren is er sprake van een verschuiving binnen de zorg waarbij gestreefd wordt om de hulpverlening aan mensen…

 • 27/05/2020
 • Eva Dierckx, Filip Bouckaert, Sebastiaan P. J. van Alphen
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.01

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: Epidemiologische aspecten

Inleiding Ondanks de toenemende klinische aandacht voor persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen is (epidemiologisch) onderzoek naar persoonlijkheidspathologie op latere leeftijd (≥ 55…

 • 22/05/2020
 • Krystle A.P. Penders, Serafine Dierickx, Priska Steenhaut, Eva Dierckx, Gina M. P. Rossi
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.02

Gestandaardiseerd meten van persoonlijkheids­stoornissen bij ouderen

Inleiding In tegenstelling tot andere psychische stoornissen, is er tot vandaag weinig aandacht besteed aan persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Door de…

 • 21/05/2020
 • Gina M. P. Rossi, Inge Debast, Sebastiaan P. J. van Alphen
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.03

Differentiële diag­nostiek van persoonlijk­heids­stoornissen en autisme­spectrum­stoornis bij ouderen

Inleiding Lange tijd was autisme bij ouderen een geheel onbekend terrein. De laatste jaren neemt de aandacht voor autismespectrumstoornissen (ASS)…

 • 20/05/2020
 • Arjan C. Videler, Sylvia M.J. Heijnen-Kohl, Rosalien M.H.J. Wilting, Sebastiaan P. J. van Alphen
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.04

Psychologische behandeling van persoonlijk­heids­stoor­nis­sen bij ouderen: stand van zaken en suggesties voor onderzoek

Inleiding Ondanks een nog steeds heersend therapeutisch nihilisme groeit de aandacht het laatste decennium voor de psychologische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen…

 • 18/05/2020
 • Arjan C. Videler, Machteld A. Ouwens, Silvia D.M. van Dijk, Sebastiaan P. J. van Alphen
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.05

Farmacotherapeutische behandeling van een 67-jarige vrouw met een borderline persoonlijkheids­stoornis

Introductie casus Op de polikliniek van een expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen werd een 67-jarige vrouw opgevolgd nadat zij elf…

 • 18/05/2020
 • Julie E. M. Schulkens, Sjacko Sobczak, Sebastiaan P. J. van Alphen
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.06

Mediatieve behandeling bij mensen met zowel neuro­cognitieve stoornissen als persoonlijkheids­problematiek

Inleiding Wanneer er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis beïnvloeden persoonlijkheidsaspecten het psychisch functioneren. Maar wat gebeurt er wanneer een patiënt…

 • 18/05/2020
 • Erol Ekiz, Saskia G.B.J. Bollen, Gina M. P. Rossi, Arjan C. Videler, Sebastiaan P. J. van Alphen
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.07

(H)erken de rol van de persoonlijkheid bij probleemgedrag van cliënten in het verpleeghuis en in de thuiszorg

Inleiding Probleemgedrag komt veelvuldig voor bij cliënten van verpleeghuis- en thuiszorg (zorgsector).'' De richtlijn van Verenso/NIP 2018 over Probleemgedrag bij…

 • 18/05/2020
 • Titia Antheunissen, Ton J. E. M. Bakker, Janine Collet
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.08

Vroeger wordt nu, binnen wordt buiten.

Jan Pieter van der Steen. Vroeger wordt nu, binnen wordt buiten. De reis naar binnen van mensen met dementie. Zeist:…

 • 17/05/2020
 • Karel M. Kamperman
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.02.09

nr. 3 – september 2020

nr. 2 – juni 2020

nr. 1 – maart 2020

nr. 4 – december 2019

nr. 3 – oktober 2019

nr. 2 – september 2019

nr. 1 – maart 2019

nr. 6 – december 2018

nr. 5 – oktober 2018

nr. 4 – september 2018

nr. 3 – juni 2018

nr. 2 – april 2018

nr. 1 – februari 2018

nr. 6 – december 2017

nr. 5 – oktober 2017