TvGG banner 3
Over TGG

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) bestrijkt al 50 jaar het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie. TGG is als peer reviewed…

Lees meer
Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Inschrijven
Meest recente artikelen
Bekijk alle items

Evalueren van kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen

Inleiding De zorg voor thuiswonende ouderen in Nederland is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Er wordt in toenemende mate verwacht…

 • 26/07/2021
 • Miriam S. van Loon, Karen M. van Leeuwen, Raymond W.J.G. Ostelo, Guy A.M. Widdershoven, Judith E. Bosmans
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 3, Pagina

Menswaardig leven met dementie

Dementie is voor veel mensen een schrikbeeld: ‘Als ik dement word, wil ik een spuitje.’ Maar verreweg de meeste mensen…

 • 20/07/2021
 • John Ekkerink
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 3, Pagina

Een publiekscampagne om bewustwording over risicoreductie van dementie te verhogen: een pre-post studie

Inleiding Primaire preventie van dementie krijgt in toenemende mate internationale aandacht in wetenschap en beleid.'' Uit steeds meer onderzoek blijkt…

 • 09/06/2021
 • Irene Heger, Sebastian Köhler, Martin van Boxtel, Marjolein de Vugt, KlaasJan Hajema, Frans Verhey, Kay Deckers
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 2, Pagina

Vijf jaar Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde: gebruikers, geleverde zorg, kosten en ervaringen

Introductie De ouderenpopulatie in Nederland zal de komende jaren toenemen. Niet alleen het aantal vitale ouderen neemt toe, maar ook…

 • 09/06/2021
 • Brigit Ronde, Hana M. Broulikova, Judith E. Bosmans, Franka J.M. Meiland
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 2, Pagina

Casemanagers over hun rol bij (toekomstige) euthanasiewensen van mensen met dementie

Introductie Per jaar wordt in Nederland bij 20.000 personen de diagnose dementie gesteld. De verwachting is dat het aantal mensen…

 • 09/06/2021
 • Marjolijn A. van Daalen, Eefje M. Sizoo, Simone A. Hendriks, Annelie A. Monnier, Marike E. de Boer, Cees M. P. M. Hertogh
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 2, Pagina

Hoe “ouderenproof” zijn de huidige tweedelijns richtlijnen in Nederland?

Inleiding De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. In de twintigste eeuw is het aandeel 65-plussers in de…

 • 09/06/2021
 • Nicky A.B. de Rooij, Marlies Verhoeff, Rianne Lindeboom, Carolien M.J. van der Linden, Barbara C. van Munster
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 2, Pagina

Wie denkt er nog aan tuberculose? Overlijden na reactivatie van latente tuberculose bij een oudere patiënt

Introductie Tuberculose presenteert zich vaak op een atypische wijze. Dit leidt bij ouderen tot een complexe klinische manifestatie. In deze…

 • 23/03/2021
 • Houda Es-Safraouy, Wim Stoop, Sander I. van Leuven, Dieneke Z. B. van Asselt
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 1

‘Even een rondje wezen wandelen, want dan kom ik weer mensen tegen’. Kwalitatief onderzoek naar de participatie van ouderen met geheugenproblemen

Introductie In vergrijzende samenlevingen is active ageing, oftewel actief ouder worden, een veel gebruikt concept. Actief ouder worden is ‘the…

 • 23/03/2021
 • Mirjam Klaassens, Louise Meijering
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 1

De rol van de verzorgende en verpleegkundige in het advance care planning proces

Inleiding Voor passende zorg in de laatste levensfase is het belangrijk dat kwetsbare personen samen met hun naasten en zorgverleners…

 • 23/03/2021
 • Sascha R. Bolt, Jenny T. van der Steen, Jos M. G. A. Schols, Sandra M. G. Zwakhalen, Daisy J. A. Janssen, Judith M. M. Meijers
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 1

Ervaringen van (zorg)medewerkers tijdens een COVID-19 uitbraak en resultaten van serologische testen bij personeel in een zwaar getroffen verpleeghuis.

Inleiding Wereldwijd zijn verpleeghuizen zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie ': internationaal onderzoek toont aan dat gemiddeld 46% van alle…

 • 23/03/2021
 • Joyce C.F. Heffels, Danielle de Vries, Irma H. J. Everink, Anne M. Timmermans, Marjolijn C.A. Wegdam-Blans, Jos M. G. A. Schols
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 1

Abstracts 44e Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2021

Functionele abstracts F1 Fatigue and the prediction of negative health outcomes: a systematic review with meta-analysis Veerle Knoop, Vrije Universiteit…

 • 24/02/2021
 • Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 52, Issue 1

Effecten van het gebruik van het eHealth-platform e-Vita voor COPD-patiënten op domeinen van de ziektespecifieke kwaliteit van leven

Inleiding Het aantal personen met een chronische ziekte neemt als gevolg van een vergrijzende bevolking en een langere individuele levensduur…

 • 10/12/2020
 • Esther P.W.A. Talboom-Kamp, Marije S. Holstege, Niels H. Chavannes, Marise J. Kasteleyn
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 4

Een meesterlijke redactiesecretaris, afscheid van een episode

Vanaf 1 september 2003 tot september 2020 was mr. drs. P.J.F van der Kooij redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Gerontologie…

 • 10/12/2020
 • Han F. A. Diesfeldt
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 4

Zorg in de vroege fase van een delier bij dementie

Inleiding Delier is een veel voorkomende ernstige complicatie bij dementie. Prevalentiecijfers van delier bij dementie zijn sterk afhankelijk van de…

 • 10/12/2020
 • Letty Oudewortel, Willem A. van Gool
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 4

Naar betekenisvolle beweging

Mobiliteit of fysieke beweging draagt bij aan gezondheid en kwaliteit van leven op latere leeftijd. Het onderzoek naar fysieke beweging…

 • 20/08/2020
 • Louise Meijering
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 3

nr. 2 – Juni 2021

nr. 1 – maart 2021

nr. 4 – december 2020

nr. 3 – september 2020

nr. 2 – juni 2020

nr. 1 – maart 2020

nr. 4 – december 2019

nr. 3 – oktober 2019

nr. 2 – september 2019

nr. 1 – maart 2019

nr. 6 – december 2018

nr. 5 – oktober 2018

nr. 4 – september 2018

nr. 3 – juni 2018

nr. 2 – april 2018