TvGG banner 3
Over TGG

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) bestrijkt al 50 jaar het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie. TGG is als peer reviewed…

Lees meer
Meest recente artikelen
Bekijk alle items

Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen: een nieuw aandachtsgebied

Inleiding Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen (PS) bij ouderen is relatief nieuw en in ontwikkeling. Eerder werd aangenomen dat persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen…

 • 07/11/2019
 • Julie E. M. Schulkens, Jamila Ibirane, Sebastiaan P. J. van Alphen, Sjacko Sobczak
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 3

Signalementen 2019/3

Sociaal-economische ongelijkheid, veerkracht en (toch) succesvol ouder worden De mate waarin en de manier waarop mensen ‘succesvol oud worden’ zijn…

 • 07/11/2019
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 3

Abstracts 15e Nationaal Gerontologiecongres
‘SAMEN WORDEN WE OUDER’

Symposia (S) en workshops (W) S1 Existentiële eenzaamheid, zingeving en luisteren: recente ontwikkelingen en de toekomst in eenzaamheidsonderzoek en praktijk…

 • 30/10/2019

Vergeving als psychologische sterkte op hoge leeftijd

Inleiding Binnen het domein van de gerontologie en de geriatrie ligt de focus vaak op het zo lang mogelijk actief…

 • 16/08/2019
 • Jessie Dezutter, Laura Dewitte, Tine Schellekens
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 2

Is de aanpak van delier in Nederlandse verpleeghuizen conform de richtlijn?

Inleiding Delier is een veel voorkomend probleem bij patiënten in verpleeghuizen, met grote impact voor patiënten en hun omgeving. Het…

 • 15/08/2019
 • Zippora H.A. Kentin, Talita Hopman, Astrid Mulder, Linda Dauwerse, Hendrika J. Luijendijk, Roland B. Wetzels, Barbara C. van Munster
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 2

Zorgverlening aan thuiswonende ouderen met verward gedrag

Inleiding Het thema ‘personen met verward gedrag’ en verschillende aspecten die daarmee samen lijken te hangen zoals ‘kwetsbare ouderen’ en…

 • 18/07/2019
 • Corina Bosma, Nicole A. B. M. Ketelaar, Marjon Rouwette-Witting
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 2

Wat maakt dat ouderen zich tevreden en thuis voelen in een zorgcentrum

Inleiding In Nederland woonden op 1 januari 2018 116.189 mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Mensen wonen zelfstandig tot het…

 • 01/07/2019
 • Twan A.M.M.G. de Bruijn, Esther C. Bakker, Sanne C.T. Peeters
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 2

Signalementen 19/2

Mensen met dementie in de huisartspraktijk, probleemgedrag en mantelzorgers De meeste mensen met dementie wonen thuis en worden begeleid door…

 • 30/06/2019

Psychotische depressie bij ouderen: een overzicht

Inleiding Psychotische depressie bij ouderen is een invaliderende psychiatrische aandoening die vaak onvoldoende herkend en daardoor ook onderbehandeld wordt. Meer…

 • 15/03/2019
 • Tom Vermeulen, Linda van Diermen, Yamina Madani, Bernard C.G Sabbe, Roos C. van der Mast
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 1, Pagina 1-7

Geriatrische revalidatiezorg na triage op de Spoedeisende Hulp: Patiëntkarakteristieken en revalidatie-uitkomsten

Inleiding Wanneer kwetsbare ouderen zich op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis presenteren met een acute aandoening of functionele…

 • 14/03/2019
 • Stephanie van Zuilekom, Renate M. Schut, Barbara C. van Munster, Petra E. Spies
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 1, Pagina 8-14

Omgaan met mensen met een visuele beperking in het verpleeghuis

Inleiding Zien is een van de belangrijkste primaire zintuigen die ons informatie geeft over onze omgeving en onszelf. Verlies van…

 • 13/03/2019
 • Ludo Hermans, Heleen van Luijn
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 1, Pagina 15-22

Kinderen van honderdplussers hebben minder kans op dementie

Oorspronkelijke publicatie Stacy L. Andersen, Benjamin Sweigart, Paola Sebastiani, Julia Drury, Sara Sidlowski, & Thomas T. Perls (2019). Reduced prevalence…

 • 12/03/2019
 • H. F. A. Diesfeldt
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 1, Pagina 23-24

Signalementen 19/1

Toegang tot (passend) formeel zorgaanbod bij dementie vaak probleem Wanneer alleen mantelzorg niet meer genoeg is, kan hulp vanuit zorgorganisaties…

 • 10/03/2019
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 1, Pagina 25-29

Abstracts 42e Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2019

Functionele abstracts F1 A new algorithm to monitor physical activity and compliance to a home-based exercise program in (pre)sarcopenic elderly…

 • 22/02/2019
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 1, Pagina 30-49

nr. 3 – oktober 2019

nr. 2 – september 2019

nr. 1 – maart 2019

nr. 6 – december 2018

nr. 5 – oktober 2018

nr. 4 – september 2018

nr. 3 – juni 2018

nr. 2 – april 2018

nr. 1 – februari 2018

nr. 6 – december 2017

nr. 5 – oktober 2017

nr. 4 – september 2017

nr. 3 – juni 2017

nr. 2 – april 2017

nr. 1 – februari 2017