TvGG banner 3
Over TGG

Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) bestrijkt al 50 jaar het brede wetenschapsgebied van de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten, met bijdragen uit de biologische, medische, psychologische en sociale wetenschappen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke wisselwerking tussen gerontologie en geriatrie. TGG is als peer reviewed…

Lees meer
Schrijf u in voor de nieuwsbrief!
Inschrijven
Meest recente artikelen
Bekijk alle items

Toepassing van richtlijnen voor depressiezorg in verpleeghuizen en door professionals ervaren competentie, autonomie en verbondenheid

Inleiding In Nederland wonen ruim 120.000 mensen , merendeels ouder dan 80 jaar, in verpleeghuizen. Zowel op somatische afdelingen, waar…

 • 10/03/2020
 • Simone T. Vonder, Debby L. Gerritsen, Jeroen Kuntze, Roeslan Leontjevas
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 1
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.04

Naar een gerichtere aanpak van eenzaamheid: Zeven werkzame elementen in eenzaamheidsinterventies

Inleiding Eenzaamheid komt voor op alle leeftijden, en neemt toe met het ouder worden. Sommige ouderen die eenzaam worden, komen…

 • 24/02/2020
 • Tamara E. Bouwman, Theo G. van Tilburg
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 1
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.01

Overlijden door fysieke fixatie in zorginstellingen

Introductie Fysieke fixatie in het kader van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt gedefinieerd als ‘het aanwenden van mechanische hulpmiddelen, bevestigd aan of…

 • 12/02/2020
 • Dingeman J. Rijken, Koen Milisen, Astrid Christiaens, Diona D'Hondt, Werner Jacobs, Wim Van De Voorde
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 1
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.02

Signalementen 2020/1

Valrisico van ouderen nog steeds moeilijk te bepalen Een groot deel van de gezonde ouderen is niet in staat om…

 • 12/02/2020
 • Redactiebureau
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 1
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.05

Abstracts 43e Wintermeeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 2020

Functionele abstracts F1 Bevorderen van mobiliteit en voorkomen van functionele achteruitgang van de geriatrische patiënt tijdens een ziekenhuisopname: een multidisciplinaire…

 • 12/02/2020
 • Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 51, Issue 1
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2020.01.03

Validatie van de EAT-10 in het Nederlands ter screening van orofaryngeale dysfagie in een oudere populatie

Inleiding Orofaryngeale dysfagie (OD) heeft een aanzienlijke impact op het dagelijks leven. In het bijzonder bij ouderen wordt OD ervaren…

 • 30/12/2019
 • Chun Yuen Johnny Chung, Stany Perkisas, Maurits F. J. Vandewoude, Anne-Marie De Cock
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 4
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.03

Psychotrauma en posttraumatische stressklachten bij een gerontopsychiatrische populatie

Inleiding De DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) definieert een posttraumatische stressstoornis (PTSS) als een reactie…

 • 30/12/2019
 • Mary L. Koer, Han F. A. Diesfeldt
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 4
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.02

Signalementen 2019/4

Screening op kwetsbaarheid bij ouderen nog onduidelijk Vier veelgebruikte vragenlijsten uit de huisartsenpraktijk blijken niet goed in staat om te…

 • 26/12/2019
 • Redactiebureau
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 4
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.04

Concordantie en meerwaarde van informant- versus zelfrapportage bij persoonlijkheidsdiagnostiek: een systematische review

‘Study me as much as you like, you will not know me, for I differ in a hundred ways from…

 • 14/12/2019
 • Mariska H.W. Eleveld, Inge Debast, Gina M.P. Rossi, Eva Dierckx, Sebastiaan P. J. van Alphen
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 4
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2019.04.01

Farmacotherapie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen: een nieuw aandachtsgebied

Inleiding Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen (PS) bij ouderen is relatief nieuw en in ontwikkeling. Eerder werd aangenomen dat persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen…

 • 07/11/2019
 • Julie E. M. Schulkens, Jamila Ibirane, Sebastiaan P. J. van Alphen, Sjacko Sobczak
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 3
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2019.03.01

Signalementen 2019/3

Sociaal-economische ongelijkheid, veerkracht en (toch) succesvol ouder worden De mate waarin en de manier waarop mensen ‘succesvol oud worden’ zijn…

 • 07/11/2019
 • Redactiebureau
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 3
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2019.03.02

Abstracts 15e Nationaal Gerontologiecongres ‘SAMEN WORDEN WE OUDER’

Symposia (S) en workshops (W) S1 Existentiële eenzaamheid, zingeving en luisteren: recente ontwikkelingen en de toekomst in eenzaamheidsonderzoek en praktijk…

 • 30/10/2019
 • NVG-KNOWS
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 3
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2019.03.03

Vergeving als psychologische sterkte op hoge leeftijd

Inleiding Binnen het domein van de gerontologie en de geriatrie ligt de focus vaak op het zo lang mogelijk actief…

 • 16/08/2019
 • Jessie Dezutter, Laura Dewitte, Tine Schellekens
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2019.02.03

Is de aanpak van delier in Nederlandse verpleeghuizen conform de richtlijn?

Inleiding Delier is een veel voorkomend probleem bij patiënten in verpleeghuizen, met grote impact voor patiënten en hun omgeving. Het…

 • 15/08/2019
 • Zippora H.A. Kentin, Talita Hopman, Astrid Mulder, Linda Dauwerse, Hendrika J. Luijendijk, Roland B. Wetzels, Barbara C. van Munster
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2019.02.01

Zorgverlening aan thuiswonende ouderen met verward gedrag

Inleiding Het thema ‘personen met verward gedrag’ en verschillende aspecten die daarmee samen lijken te hangen zoals ‘kwetsbare ouderen’ en…

 • 18/07/2019
 • Corina Bosma, Nicole A. B. M. Ketelaar, Marjon Rouwette-Witting
 • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Volume 50, Issue 2
 • 10.36613/tgg.1875-6832/2019.02.05

Congresabstracts

nr. 1 – maart 2020

nr. 4 – december 2019

nr. 3 – oktober 2019

nr. 2 – september 2019

nr. 1 – maart 2019

nr. 6 – december 2018

nr. 5 – oktober 2018

nr. 4 – september 2018

nr. 3 – juni 2018

nr. 2 – april 2018

nr. 1 – februari 2018

nr. 6 – december 2017

nr. 5 – oktober 2017

nr. 4 – september 2017